Convocatòries vigents

Departaments de la Generalitat de Catalunya


RESOLUCIÓ EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2011 per a la presentació de sol·licituds de subvencions per als programes de desenvolupament local Termini: 15 de juliol
ORDRE SLT/250/2010, de 16 d'abril, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats de caràcter no lucratiu que realitzin activitats adreçades al foment i al suport de la salut      Termini: 7 de juliol


RESOLUCIÓ EMO/1451/2011, de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l'any 2011. Termini: fins al 29 de setembre


RESOLUCIÓ EMO/1449/2011, de 31 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa 360º Competitivitat, i s'obren les convocatòries per a l'any 2011   Primer termini: fins al 18 de juliol. Segon termini: del 19 de juliol al 6 d'octubre


RESOLUCIÓ EMO/1448/2011, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les línies d'ajut per a la dinamització de clústers i empreses que desenvolupin noves oportunitats de negoci i s'obren les convocatòries per a l'any 2011 Termini: 20 de setembre


Ajuts i Finançament ACC1Ó .


CMC/156, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a ajuntaments i ens públics vinculats o dependents, per a les programacions culturals que incloguin activitats de caràcter professional en l'àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya de menys de 8.000 habitants.   I una modificació  ORDRE CMC/154/2010, de 3 de març, per la qual es modifiquen les bases de subvencions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació adreçades a entitats, per adaptacions legals.   Termini: 6 de juliol
Diputació de Tarragona

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment a la concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre Termini: 15 de desembre

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la contractació de les activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments.   Termini: 31 de desembre

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a interessos dels préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals  Termini: 31 de desembre