Què oferim

Qualitat: Establim mecanismes de definició i selecció de les actuacions, així com sistemes de seguiment i avaluació que permetin corregir errors i generar aprenentatges.


Estratègia: Definició d’escenaris estratègics futurs, amb el propòsit d’obtenir les previsions necessaries per tal d’aconseguir uns objectius.


Acompanyament: Suport a la consolidació de processos de desenvolupament endògens, garantint l‘apropiació del procés de desenvolupament local a partir duna voluntat prèvia, una estructura mínima i una bona estratègia


Avaluació: Avaluació de les actuacions per tal d’aconseguir judicis quantitatius i qualitatius de totes les actuacions que es realitzen.