Sobre Natres

L'empresa NAtr3s Consulta neix l'any 2011 i s'engloba dins de l'àrea de la Consultoria i la Planificació Estratègica a administracions públiques locals, entitats i empreses. Els serveis que ofereix s'emmarquen dins de tres àmbits d'actuació: la Formació, la Gestió- Implementació de Projectes i Processos de Participació i Comunicació.

NAtr3s Consulta som:

Neus Guiu: llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Postgrau en Cooperació internacional i Postgrau en Comunicació i Estratègia Pólítica. Experiència en el terreny de les polítiques de gènere i joventut.

Assumpta Llop: llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Periodisme. POstgrau en Cooperació Internacional. Experiència en comunicació i ens locals.